SPĘDŹ WEEKEND MAJOWY NA ZAKARPACIU : Część 2 : MIEJSCA

Szczególowy plan na weekend majowy


NieznanaUkraina.pl / Artykuły, Podróże, Polecane / SPĘDŹ WEEKEND MAJOWY NA ZAKARPACIU : Część 2 : MIEJSCA


streszczenie STRESZCZENIE

Kontynuujemy opowieść o Zakarpaciu! jest to część druga artykułu poświęconemu wyjazdowi na weekend majowy na Zakarpacie. Dowiedzą się państwo o tym czym jest Zakarpacie oraz to co naprawdę warto zobaczyć w tej pięknej i niezwykłej części Ukrainy. Weekend Majowy Zakarpacie Miejsca

Jeżeli szukasz czegoś podobnego, sprawdź POWIĄZANE WPISY na końcu tego artykułu.

KATEGORIA ARTYKUŁU: Artykuły, Podróże, Polecane 13 kwietnia, 2011, 13:00

ZAKARPACIE / UKRAINA ZAKARPACKA / RUŚ ZAKARPACKA:

Zakarpacie Howerla2

ZAKARPACIE

Rys historyczny, geograficzny, kulturowy, etniczny i polityczny:

HERB ZAKARPACIA Zakarpacie to unikalny i ciekawy region Ukrainy. Posiada bardzo skomplikowaną historię oraz dzieje wieków. Był, jest i będzie to region sporny – ściśnięty między Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Ukrainą. Każde z wyżej wymienionych Państw jest zainteresowane tym obszarem i uważa Zakarpacie za swój rdzenny obszar. Przez Ukrainę Zakarpacką przebiegały tysiące granic politycznych, dziesiątki podziałów i setki wojen.

Zakarpacie należało w przeszłości do: Rusi Kijowskiej oraz Księstwa Halicko-Wołyńskiego, do Królestwa Węgier, Siedmiogrodu (Transylwanii), Republiki Czechosłowackiej, Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Ukrainy.

Był okres kiedy na Zakarpaciu proklamowała swą niepodległość Ruś Zakarpacka – niepodległe Państwo, które funkcjonowało przez krótki okres.

Obecnie Zakarpacie w całości zajmuje Obwód Zakarpacki – odizolowany Karpatami od pozostałej części Ukrainy – posiada charakterystyczną odrębną kulturę oraz specyficzną gwarę. Obwód Zakarpacki (ukr. Закарпатська область) – jeden z 24 obwodów, leży w zachodniej części Ukrainy, na obszarze historycznego Zakarpacia. Jak nazwa wskazuje, jest jedyną częścią Ukrainy leżącą po południowej stronie Karpat. Ludnościowo oraz etnicznie – Obwód Zakarpacki jest wielonarodowościowy, wielokulturowy oraz wielowyznaniowy. Wśród jego mieszkańców Ukraińcy stanowią 80,5%, Węgrzy – 12,1%, Rumuni – 2,6%, Rosjanie – 2,5%, Cyganie – 1,1%, Słowacy – 0,5%, Niemcy – 0,3% !

 

Co warto zobaczyć na Zakarpaciu? Gdzie warto pojechać? Gdzie warto być?

 • Uzhgorod mapa UngvarUżhorod (ukr. Ужгород, węg. Ungvár) – (48°37′ 31 ” N, 22° 18′ 00” E), dawna siedziba władz Komitatu Ung (łac. comitatus Unghvariensis), położony jest nad rzeką Uż (ukr. Уж). Posiada następujące zabytki: Zamek Użhorodzki – jego pierwsze elementy (drewniana twierdza) powstały już w IX wieku – obecny wygląd to późny renesans oraz barok, zabytkowe centrum miasta z Ratuszem miejskim, kamieniczkami, wązkimi uliczkami i bulwarem nad rzeką Uż, a także zabytkowe kościoły: katolickie, greko-katolickie, prawosławne i synagoga żydowska (obecnie gmach opery zakarpackiej). W mieście funkcjonuje również muzeum budownictwa ludowego – Skansen. Liczne zabytki architektury są zlokalizowane w różnych częściach tego pięknego, europejskiego miasta.
 • Mukaczewo (ukr. Мукачеве, węg. Munkács) – (48° 26′ 29 ” N, 22° 42′ 49” E). Miasto rejonowe, położone nad Latoricą. Jest to ważny węzeł transportowy i administracyjny Zakarpacia. Posiada następujące zabytki: górujący nad miastem zamek Palanka – wzniesiony na rozkaz króla Węgier Beli IV w XIII wieku, gotycka kaplica pw. św. Marcina z XIV wieku, biały pałac Rakoczych z połowy XVII wieku, gmach arsenału z XVII wieku, prawosławną katedrę oraz żeński klasztor pw. Św. Mikołaja, drewniany kościół kryty gontem przeniesiony ze wsi Szelestowe, oryginalny Ratusz miejski oraz kamieniczki. Miasto położone wśród wzgórz porośniętych winoroślami.
 • Zamek Palanka (Ukr. Замок Паланок, węg. Palánkai vár / Munkácsi vár ) – (48° 26′ 43″ N, 22° 43′ 2″ E), zamek w mieście Mukaczewo (ukr. Мукачеве), w obwodzie zakarpackim. Dawna forteca z okresu panowania króla Węgier Beli IV. Powstała w  XIII wieku. Obecnie mieści muzeum.
  Palanok zamok
 • Zamek we wsi Newycke (ukr. Невицьке, węg. Nevicke) – (48° 40′ 33″ N, 22° 23′ 33″ E), w obwodzie zakarpackim. Miejscowość wzmiankowana też na Węgrzech jako „Nevicke” oraz w Rumunii jako „Neviţche”. Drewniany zamek powstały w XII wieku na zlecenie miejscowego feudała z rodziny Drugetów. Został zniszczony po najeździe wojska siedmiogrodzkiego. Na przełomie XIII i XIV wieku na miejscu starego drewnianego zamku zostaje wybudowany nowy, murowany zamek. Pełnił funkcję strażnicy na granicy Królestwa Węgier w ówczesnym Komitacie Ung. Z powodu częstych konfliktów niejednokrotnie zmieniał właścicieli, a w XVII został ostatecznie podbity i zniszczony przez wojska transylwańskie. Od tego momentu pozostaje w postaci zabezpieczonych ruin.
 • Berehowe (ukr. Берегове, węg. Beregszász) – (48° 12′ 9″ N, 22° 38′ 15″ E), miasto w zachodniej części obwodu zakarpackiego, nad rzeką Werką, około 70 km od Użhorodu. W okolicach miasta występują wody termalne i mineralne! Powstały tu liczne zakłady lecznicze oraz sanatoria – funkcjonują kąpieliska i baseny, zasilane wodą termalną o dużej zawartości minerałów. Uwaga: w 2004 roku w mieście mieszkało 26 tys. mieszkańców – 48% stanowili Węgrzy – bardzo duża diaspora! Berehowe to najważniejszy ośrodek kultury węgierskiej na Zakarpaciu – na początku lat 90. XX wieku proponowano je na stolicę węgierskiego okręgu autonomicznego. Miasto „Lamperthaza” zostało założone przez księcia Lamberta, syna króla Węgier Beli I. Podczas najazdu tatarskiego miasto zostało zniszczone. Osadnicy z Saksonii odbudowali miasto i nazwali je Bereg Saski – królewskie miasto wolne. Pierwszy raz nazwa Beregszasz pojawia się w 1504 roku. Zabytki Berehowa to: zabytkowe centrum z kamieniczkami, pałac rodziny Bethlenów XVII wiek, kościół rzymskokatolicki z XII wieku oraz gmach Pałacu Justycji.
 • Użański Park Narodowy (ukr. Ужанський національний природний парк), (49° 1′ 24″ N, 22° 36′ 0″ E), rejon wielkio-bereżniański. Na miejscu obecnego Parku jeszcze w 1908 roku władze Austro-Węgier powołały do życia rezerwaty Stużycia i Tycha. We wrześniu 1999 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Ukrainy powstał Użański Park Narodowy. Na dzień dzisiejszy Park składa się z pięciu jednostek naukowo-badawczych powołanych w celu realizacji ochrony przyrody. Jego powierzchnia wynosi 39 159 ha, z czego 14,9 tys. ha stanowią tereny wywłaszczone. Użański Park Narodowy wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie”.
 • Park Narodowy „Synewyr” (ukr. Національний природний парк „Синевир”) – (48° 30′ 5″ N, 23° 42′ 50″ E), w rejonie Miżhirskim (ukr. Міжгірський район). W 1989 roku na mocy rozporządzenia Rządu Ukrainy powstał Park Narodowy „Synewyr”. Powierzchnia parku wynosi – 40 400 ha, z czego – 5 807 ha rezerwaty przyrody. W centrum parku zlokalizowane jest jezioro Synewyr – „Morskie Oko”!
  Synewyr 10 PARK NARODOWY SYNEWYR
 • Góry: Zakarpacie leży wewnątrz północno-wschodniego odcinka wielkiego łuku Karpat. Na północy granicę regionu wytyczają wododziałowe grzbiety Bieszczadów Wschodnich, Gorgan i Czarnohory. Na południe od głównego grzbietu leżą równoległe do niego łańcuchy (pasma): Połoniny Równej, Połoniny Borżawy, Połoniny Krasnej i Świdowca. Na południe fliszowych łańcuchów Karpat na terenie Zakarpacia leżą wulkaniczne pasma: Makowicy, Bużory oraz Tupego – występują na tym obszarze wody termalne. Teren Zakarpacia jest najbardziej sejsmicznie aktywny na Ukrainie – ogniska sejsmiczne położone są na terenie sąsiedniej Rumunii!! W grzbiecie Czarnohory znajduje się najwyższy szczyt Ukrainy – Howerla (2061 m n.p.m.). Cała komunikacja Zakarpackiego regionu z ziemiami na północ od Karpat, odbywa się od wieków przez przełęcze, tunele oraz wiaduktu. Obecnie lasy pokrywają niemal cały obszar górski Zakarpacia! Około trzech czwartych powierzchni regionu!  Szczytowe partie najwyższych gór zajmują – połoniny.
 • Wiadukty i tunele kolejowe – zlokalizowane na linii kolejowej prowadzącej ze Lwowa przez Użhorod do Budapesztu. Część Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, wybudowanej dla celów obronnych na zlecenie Imperatora Franciszka Józefa I Habsburga. Uważana jest za jedną z najbardziej malowniczych w Europie. Niepowtarzalne widoki, Karpaty, Przełęcz Użocka, doliny, rzeki … „ekstrakt piękna”! Kupując bilet na pociąg osobowy z Użhoroda do Lwowa: przez Turkę, Stary Sambor oraz Sambor. Warto przejechać się – zdjęcia będą doskonałe!!
 • Howerla (ukr. Говерла, rum. hovirla – „trudne do przejścia”) – (48° 10′ 12 ” N, 24° 34′ 12” E). Góra 2061 m.n.p.m. – najwyższy szczyt Ukrainy. Położona w paśmie Czarnohory, w Beskidach Wschodnich. Howerla to częsty cel wycieczek turystycznych. Najpopularniejsza trasa prowadzi z turbazy w Zaroślaku, powstała na miejscu istniejącego od 1881 roku schroniska górskiego.
 • Przełęcz Użocka (ukr. Ужоцький перевал) – (49° 0′ 13″ N, 22° 53′ 17″ E) – wysokość 853 m.n.p.m. – niektóre ukraińskie źródła podają 889 m n.p.m. ! Po północnej stronie przełęczy znajdują się źródła rzeki San, a po południowej rzeki Uż. Przełęcz Użocka oddziela Bieszczady Zachodnie (polskie) od Wschodnich (ukraińskie). Brak jest przejścia granicznego polsko-ukraińskiego – przekraczanie granicy jest zabronione.
 • Dolina narcyzów (ukr. долина нарцисів) – (48° 10′ 42″ N, 23° 20′ 59″ E), rejon Chustski (ukr. Хустський район).  Unikalna na skalę światową dolina położona na wysokości 160 m.n.p.m., która jest całkowicie porośnięta kolonią narcyzów (angustifolia narcyza). Na wiosnę całe pole / dolina jest pokryta kwiatami – w powietrzu stoi słodkawy zapach tych kwiatów. Obiekt (kolonia) jest pod ochroną Państwa Ukraińskiego – stanowi rezerwat przyrody „Dolina narcyzów” (ukr. „долина нарцисів”) – Rezerwat Biosfery UNESCO ! Warto zobaczyć i podziwiać piękno tego zakątka !!Zakarpacie Dolina narcyzow 1

Zakarpacie Dolina narcyzow 2 Zakarpacie Dolina narcyzow 3

 • Jezioro Synewyr (ukr. Озеро Синевир) – (48° 36′ 59.86″ N, 23° 41′ 0.02″ E). Zwane także Morskie Oko! Zlokalizowane w obrębie Parku Narodowego „Synewyr” (ukr. Національний природний парк „Синевир”), w rejonie Miżhirskim (ukr. Міжгірський район). Powstało w wyniku osuwiska pod czas trzęsienia ziemi – największe jezioro Ukraińskich Karpat. Unikalne miejsce – nie można tu nie być!

Synewyr 2 Synewyr 1

 • Malownicze doliny rzek: (ukr. Уж, węg. Ung) – dopływ Laborca, Laborec (ukr.  Лаборець, węg. Laborcza),Latorica (ukr. Латориця węg. Latorca) – razem z Ondawą łączy się w rzekę – BodrogCisa (ukr. Тиса, węg. Tisza) – dopływ Dunaju, w mieście Tokaj na Węgrzech łączy się z Bodrogiem. Są to piękne i malownicze rzeki, które posiadają swe źródła na Zakarpaciu – tu są najczystsze, to jest Raj dla miłośników rybactwa oraz ornitologów!
 • Malownicze plantacje winorośli – rozrzucone po całym Zakarpaciu, a także wino domowej, lokalnej produkcji, które można kupić praktycznie w każdym domu oraz na straganach przy każdym ważniejszym szlaku drogowym! Plantacje winorośli Zakarpacia, są ukraińską odmianą plantacji w Tokaju oraz Egerze – przemysł winny posiada podobne cechy i funkcjonuje na podobną skalę! Wszystko to zawdzięcza się unikalnemu, ciepłemu klimatowi, a także Karpatom, które stanowią barierę dla chłodnego powietrza z północy i wschodu.
  Zakarpacie Sprzedaz wina Zakarpacie
 • Sadownictwo – dzięki ciepłemu klimatowi, doskonale rozwinęło się sadownictwo na Zakarpaciu. Podczas sezonu, ceny na owoce i warzywa na Zakarpaciu, są o wiele niższe niż w pozostałej części Ukrainy – oczywiście za wyjątkiem Krymu!
 • Wody mineralne: uzdrowisko Swalawa (ukr. Свалява, węg. Szolyva) – ( 48° 33′ 4″ N, 23° 0′ 34″ E), miasto w obwodzie zakarpackim położone nad rzekami Latorica oraz Swalawka. Etymologia nazwy Swalawa pochodzi z okresu, kiedy osada na obszarze której występowały pokłady soli, należała do historycznej krainy Marmarosz traktowanej jako część Siedmiogrodu. Transportowano stąd duże ilości soli, a słowo Swalawa jest pochodną słowiańskiego rdzenia „sól” – Zolwa / Зольва, Solawa / Солява, Solwa / Сольва. Występują tutaj liczne źródła wody mineralnej służące do picia oraz kąpieli. Są to wody solanki, sodowe, potasowe, chlorkowe o dużym poziomie mineralogicznym. Występują też wody typu „Borżomi” / „Боржомі”. Właściwości lecznicze tych wód były znane miejscowej ludności już w średniowieczu. Wody mineralne pochodzące z okolic Swalawy są znane na całej Ukrainie. Są butelkowane i rozprowadzane po całym kraju pod nazwami: „Swalawa”, „Polana Kwasowa” oraz „Łużańska”. W okolicach miasta Berehowe (ukr. Берегове, węg. Beregszász) – (48° 12′ 9″ N, 22° 38′ 15″ E), również występują wody mineralne – leczące przede wszystkim dolegliwości układu krążenia, oddechowego, sercowo-naczyniowego czy chorób skóry. Występują razem z wodami termalnymi – powstały liczne zakłady wodolecznicze, sanatoria oraz baseny!
 • Wody termalne: w okolicach miasta Berehowe (ukr. Берегове, węg. Beregszász) – (48° 12′ 9″ N, 22° 38′ 15″ E) – funkcjonują kąpieliska i baseny, zasilane wodą termalną!
  Zakarpacie Berehowe basen termalny
 • Narodowości, grupy etniczne i etnograficzne: Zakarpacie jest zamieszkane przez liczne grupy narodowe i etniczne. Mieszka tutaj obok siebie ludność słowiańska, ugrofińska oraz bałkańska: Węgrzy, Słowacy, Rumuni, Ukraińcy, Chorwaci, Rosjanie, Polacy, Romowie i inni. Można tutaj spotkać położone obok siebie wsie słowackie, węgierskie oraz rumuńskie! Z zachowaną równowagą etniczną oraz bezkonfliktowym istnieniem. Wyznają różne kościoły chrześcijańskie, zarówno obrządku wschodniego jak i zachodniego. Zamieszkują ten obszar takie grupy etniczne i etnograficzne jak: Huculi, Bojkowie, Łemkowie oraz Romowie. To jest piękny i różnorodny region – nie trać czasu, poczuj moc różnorodności kultur i tradycji!

A ZATEM MILI PAŃSTWO – POZNAJCIE PIĘKNO UKRAIŃSKIEGO ZAKARPACIA !!!

PRZYPOMINAMY O TYM, ŻE TO JEST DRUGA CZĘŚĆ ARTYKUŁU :

SPĘDŹ WEEKEND MAJOWY NA ZAKARPACIU : Część 1 : DOJAZD
Czy mają Państwo jakieś pytania oraz propozycje ?

Proszę pisać w komentarzach, a nasz twórczy kolektyw, z radością na wszystkie odpowie ! Jednocześnie zachęcamy do przeczytania innych, powiązanych z tym tematem artykułów !TAGI ARTYKUŁU


Komentarze KOMENTARZE DO ARTYKUŁU


DYSKUSJA JUŻ TRWA

DOCENIAMY TWÓJ KOMENTARZ

danutaikarol napisał/ła, 9 marca, 2012 , 20:38

Dziękujemy ślicznie za obszerną informację o ciekawych miejscach do zwiedzania. Ponieważ od 4 lat podróżujemy z przyczepą campingową po krajach wschodnich na pewno w weekend majowy przejedziemy tą trasą. Pragniemy zapytać, czy są bezpieczne miejsca by zostawić auto i przyczepę a na rowerach zwiedzać okolicę?

  Jurij napisał/ła, 12 marca, 2012 , 08:40

  Szanowni Danuta i Karol!

  Bardzo ciekawy tryb podzóżowania z przyczepą! Też zamierzam kiedyś spróbować;)

  rowerami zdecydowanie fajnie się podróżuje po tych ślicznych miejscach.

  czy są bezpieczne miejsca na auto z przyczepą… hmm napewno jakiś parking przy hotelu czy pensjonacie, najlepiej strzeżony.
  trudno tu doradzić coś, głownie chyba mieć zdrowy rozsądek i nie rzucać się w oczy. Jeżeli przyczepa będzie w miare ludnym miejscu wszystko ma być w porządku.

  Chciałbym dowiedzieć się o Państwa podróżach więcej, myślę że przeżywacie wiele ciekawego!
  Proponuję napisać kilka opowieści o swoich podróżach w formie relacji. Będzie to bardzo ciekawe!
  Pozdrawiam serdecznie!

Stefcio napisał/ła, 12 kwietnia, 2012 , 20:02

Witam.
Dzięki za tak ciekawy opis tych okolic. Mam ogromne „ciśnienie” żeby pojechać tym szlakiem. Aż boję się samego siebie. Moje myśli i wyobrażenia wyprzedzają ewentualną eskapadę.
Gratuluję opisu, pomysłu.

  Jurij napisał/ła, 16 kwietnia, 2012 , 10:05

  Witam serdecznie!
  Koniecznie warto pojechać w te okolicy chociażby raz! tymbardziej, żę udało nam się opisać wyłącznie najważniejsze miejsca, po za nimi na Zakarpaciu jest dużo do zobaczenia. Osobiście barzo lubię pojechać na Zakarpacie, wygląda zawsze inaczej, o każdej porze roku inaczej!

  Jak najbardziej zachęcamy do dokumentowania swojej podróży, rozmieścimy koniecznie raport!

  Miłej podróży, koniecznie żeby dopisała pogoda!

danutaikarol napisał/ła, 23 kwietnia, 2012 , 19:49

Szanowny Jurij.
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi wcześniejszymi podróżami po Ukrainie i Rumunii, to zachęcamy do odezwania się na nasz adres mailowy (dominika.guzowska@gmail.com). Wszystkie nasze dotychczasowe wojaże opisywaliśmy w formie artykułów do gazet zarówno o charakterze turystycznym jak i lokalnym.
Pozdrawiamy

  Jurij napisał/ła, 31 maja, 2012 , 11:46

  Witam! Czekamy na opowieści i niebawem nasi czytelnicy będą mogli o nich przeczytać!

PROSIMY WPISAĆ SWÓJ KOMENTARZ

DZIELĄC SIĘ Z NAMI SWOIMI SPOSTRZEŻENIAMI

Napisz komentarz

Masz już konto? Zaloguj się lub Zarejestruj się
Możesz również zostawić komentarz BEZ REJESTRACJI wpisując swoje dane poniżej:

Treść komentarza

Autor*

Email*

Twój email zostanie ukryty!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Informacja o stronie

O Stronie

NieznanaUkraina.pl

Miłośnicy wyjazdów na Ukrainę życzymy
miłego czytania o Ukrainie, zachęcamy do aktywnego komentowania! O stronie

KomentarzeKomentarze

 • Wojciech Zaleszczak napisał w FREDROWSKIE RUDKI I BEŃKOWA WISZNIA :
  Mój dziadek Adam Zaleszczak ur.1919 pochodził z Rudek Fredrowskich. Może ktoś coś?
 • tacjanna napisał w NIEZNANA WIOSKA MAJDAN :
  Księgi są w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu, ale trudno dostępne. Są za to dostępne w internecie skany metryk greckokatolickich z…
 • Ania B napisał w NIEZNANA WIOSKA MAJDAN :
  Witaj Marcinie, moja Babcia Helena z domu Pachla, miała siostre Karolinę i z moim dziadkiem Kazimierzem Koziol mieszkali w miejscowości…
 • Ew napisał w MAJDAN : ZIEMIA PZODKÓW :
  Witam, moja babcia nazywała się Józefa Pasiniewicz (z domu Ważna) w Polsce osiedlili się wraz z dziadkiem Stanisławem Pasiniewicz najpierw…
 • Artur napisał w Gdzie znaleźć znaczki pocztowe Ruski wojenny okręt … ? :
  Po wielu latach nieobecności na stronie, pozdrawiam Pana, Panie Jurku!!! SLAVA UKRAINI! SLAVA HIEROJAM! PRZECZ Z ROSYJSKĄ BARBARIĄ!!!!! Artur Ziaja…
 • Marcin C napisał w NIEZNANA WIOSKA MAJDAN :
  Witam, mój dziadek Wacław Rybotycki mieszkał w Malmanstal. Ożenił się z Karoliną z domu Pachla. Szukam informacji o przodkach. Wie…
 • Bogdan Luklinski / Spine Specialist napisał w BORYSŁAW : MIASTO NAD ZŁOŻAMI ROPY NAFTOWEJ :
  BORYSLAW - MOJA MAMA/ OJCIEC pochodzili z Boryslawia..znam / bylem,b.ladne


WYSZUKAJ

NA STRONIE
INFORMACJE

Żeby zobaczyć zawartość, należy kliknąć na wybrany rozdział poniżej:
Możesz otrzymywać informację o nowych artykułach na mail:

Zapisz się na nasz newsletter poprzez mail w serwisie FeedBurner


POPULARNE

Artykuły, które przeczytano najwięcej razy
CO MOŻNA PRZEWOZIĆ PRZEZ ... : 161 043
SŁONINA UKRAIŃSKA: SAŁO Z... : 79 795
UKRAIŃSKIE PAPIEROSY I TY... : 74 276
POCIĄGIEM PRZEZ UKRAINĘ: ... : 61 670
SYMBOLE NARODOWE UKRAINY : 59 930
JĘZYK UKRAIŃSKI i ALFABET : 57 811
GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA : 44 381
WYMIANA WALUT NA UKRAINIE : 39 111
ZAKUP BILETÓW KOLEJOWYCH ... : 37 852
PRZED PODRÓŻĄ : 32 656
ŚWIĘTA NA UKRAINIE : 32 112
TELEFONIA KOMÓRKOWA NA UK... : 31 788
ZNANI UKRAIŃCY : 29 891
PODRÓŻ PRZEZ MEDYKĘ : SZE... : 27 127
KRYM : AUTONOMICZNA REPUB... : 26 932

Ranking artykułów

Przejdź do paska narzędzi